ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ]งวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘,๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 01:58:18

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0j55