ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7u5z