ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๔๗ รายการ)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:36:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bwck