ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าเสื่อม 3 รายการ)

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 10:58:25