ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 04:38:06