จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 35 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,270,000.00 บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 04 มกราคม 2024 เวลา 03:20:35

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wfcc