ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม (ร้านอาหาร Mahogany Bisto) เพื่อจำหน่ายภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น