ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) eb๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 28 สิงหาคม 2023 เวลา 02:04:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pcy3