ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบแอนติบอดีและทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด
(Anti-Human Globulin Polyspecific) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 03:00:43