ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping)
ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 03:05:56