ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิต ABO/Rh ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:59:37