ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:15:27

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pmmh