ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ