ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นตรวจค่าฮีโมโกลบิล ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:14:25