ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:08:35

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pubf