ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจไวรัสอินฟลูเอนซา เอ/บี และอาร์เอสวี แอนติเจนแบบเร็ว (Influenza A/B+RSV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ