ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:40:13

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/66p5