ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 26 ตุลาคม 2023 เวลา 09:06:54

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gjy3