ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังและเครื่องมือใช้ในการผ่าตัดเพื่อยึดกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนเอว และส่วนสะโพก ชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fyb