ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ ๒๐๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/x3oi