ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ชุดรับภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Detecter Flat Panel) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 19 มีนาคม 2022 เวลา 10:41:18

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qxah