ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่  eb๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียด ตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 01:43:33