ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๔๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:59:27

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4kh3