ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ