ตามที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CRP,hsCRP วิธี Immunochromatography sandwich assay โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามประกาศ