ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นตรวจเอนไซม์ G๖PD จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:41:20