ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นตรวจเอนไซม์ G๖PD จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:41:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7wz5