ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวนประมาณการจะซื้อ 10 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb03/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 03:57:55

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6auy