ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ eb๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ปรับปรุงเมื่อ 11 มกราคม 2024 เวลา 01:33:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ghzs