ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 03 มีนาคม 2024 เวลา 10:12:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w4