ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ eb๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 30 มกราคม 2023 เวลา 04:55:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2wr0