ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

https://www.vachiraphuket.go.th/links/109k

เอกสารแนบ