ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 31 มกราคม 2023 เวลา 05:41:53