ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb43/2567 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 17 มกราคม 2024 เวลา 04:03:17

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vb6n