ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb16/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/b5zu