วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 #งานศัลยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด #ศูนย์หัวใจอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผ่าตัดหัวใจภายใต้เครื่องหัวใจและปอดเทียมในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 ” โดยทำการผ่าตัด เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นการร่วมมือกันระหว่างศัลยแพทย์หัวใจทรวงอกและหลอดเลือด นพ.วิรุฬ นภาอัมพร จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกันทำการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด (open heart surgery) ภายใต้เครื่องหัวใจและปอดเทียมในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็น (complex congenital heart disease) เป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยได้ทำการผ่าตัด Total correction TOF

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/qmor

ปรับปรุงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:32:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qmor