ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ PACS (Picture Archiving and Communication Sustem) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:47:02

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/og0j