จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดตา สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท ๑.๘% w/v (PE-HA-LURON F ๑.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

https://www.vachiraphuket.go.th/links/v6c

ปรับปรุงเมื่อ 26 มกราคม 2023 เวลา 09:51:58

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/v6c5