ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องเอกซเรย์แบบส่องตรวจ (Fluoroscopy) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

เอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bgz7