ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 95 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564