ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 95 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 11:18:37