ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 52 รายการ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้