ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๓๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้