ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๓๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gf5d