การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:52:41

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3mk2