ขอเชิญ… ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพไต
โดย….ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30น.
ณ หลังตึกศรีพัชรินทรานุสร ได้ทั้งความรู้ และของสมนาคุณมากมายหลังได้ร่วมกิจกรรม

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9d9n