วันที่ 7 มีนาคม 2565 ภาพกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ สวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเก่า)