รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลวชิระกูเก็ต รุ่นที่ ๑ ปฐพีภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ โรงแรม เดอะพาร์โก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/LbO8

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/LbO8