โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้บริการรถพยาบาล
รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนย้าย
อัตราค่าบริการเริ่มต้นดังนี้

  • เขตเทศบาลเมือง 300 บาท
  • เขตอำเภอเมือง 500 บาท
  • นอกเขตอำเภอเมือง 1,000 บาทจองล่วงหน้า
    076-361234 ต่อ 1669 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dop9