กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส No Gift Policy]
ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพรอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข