องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการวันมหิดล ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนรับฟังบรรยายวิชาการ ตามหัวข้อดังนี้
  • สาธิตการตรวจ Untrasound ทางสูติ-นรีเวช ลงทะเบียน  https://me-qr.com/00jaAHfi
  • สาธิตการตรวจ Ultrasound ตับและทางเดินปัสสาวะ ลงทะเบียน https://me-qr.com/Z55RDTPy
  • สาธิตท่าบริหารเพื่อบรรเทาอาการเวียนศีรษะและบ้านหมุน ลงทะเบียน https://me-qr.com/a4o0b6jD

ลงทะเบียนร่วมงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddMBtynO1oAJoYnZbCI4_9gXAGkZI3Lo8bw-lhsYzB7r-FDw/viewform

ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการตรวจอัลตร้าซาวน์ทางสูติ-นรีเวช การตรวจอัลตร้าซาวนด์ตับเเละทางเดินปัสสาวะ และสาธิตการบริหารร่างกายเมื่อเกิดอาการบ้านหมุน  (กิจกรรมสาธิตจะรับผู้ร่วมกิจกรรมอย่างละ 20 ท่าน)
 
 
 
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tl