ขั้นตอนการใช้ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการผ่านตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ “ตู้คีออส” (kiosk)

🎯ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

🔊🔊🔊 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เริ่มใช้ระบบลงทะเบียนเข้ารับบริการผ่านตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ “ตู้คีออส” (kiosk)
โดยใช้บัตรประชาชน แบบ Smart Card ยืนยันตัวตน เพื่อรับใบนำทางและรับคิวตรวจ ผู้ป่วยกลุ่มคนต่างด้าวและชาวต่างชาติสิทธิวชิระใช้ใบนัดสแกนได้ หากไม่ใช่สิทธิวชิระต้องตรวจสอบสิทธิที่ห้องบัตร

🎯ผู้ป่วยเก่า เคยมารับบริการ (ไม่มีนัด) มีขั้นตอนดังนี้
1. วัดความดันโลหิต
2. พบพยาบาลคัดกรอง
3. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ kiosk ชั้น 1 หน้าห้องบัตร หากหลักฐานบัตรประชาชนเป็นเอกสารหรือบัตรอื่นๆ หรือเครื่องไม่อ่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
4. รับใบนำทางยื่นรับคิวหน้าห้องตรวจ

🎯ผู้ป่วยใหม่ รับบริการครั้งแรก มีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ป่วยใหม่
2. วัดความดันโลหิต
3. พบพยาบาลจุดคัดกรอง
4. นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร ชั้น 1
5. รับใบนำทางยื่นรับคิวหน้าห้องตรวจ

🎯ผู้ป่วย “ระบบนัด” แผนกผู้ป่วยนอก มีขั้นตอนดังนี้

1. ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนและรับใบนำทาง ณ ตู้คีออส บริเวณโถงหน้าลิฟต์ของแต่ละชั้นที่ตรวจ
2. นำใบนำทางยื่นที่โต๊ะพยาบาลหน้าห้องตรวจ
3. รับคิวตรวจและรอพบแพทย์
(กรุณามาตรงเวลาเพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอย)

🎯ผู้ป่วยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
กรุณานำบัตรประชาชนและเอกสารใบส่งตัว พร้อมถ่ายสำเนาให้เรียบร้อย ติดต่อห้องบัตร ชั้น 1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Links: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zc2w

ปรับปรุงเมื่อ 05 ตุลาคม 2022 เวลา 09:40:18

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zc2w