เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม (MICU) ร่วมกับศูนย์ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต ศูนย์นเรนทรอันดามัน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 สนับสนุนอากาศยาน เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 (Dornier 228) ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่มีภาวะตับวายไตวายเฉียบพลันและระบบหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยนายแพทย์สถาพร ไชยกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ขอประสานส่งตัวเร่งด่วนผู้ป่วยรายดังกล่าว ไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องเฉพาะทางขั้นสูง โดยประสานงานผ่านแพทย์หญิงชนิดา เข็มเงิน แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) โดยใช้ทีมปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งต่อผู้ป่วยถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย❤️
 
การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนันสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669)
 
Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/rck1

ปรับปรุงเมื่อ 16 มกราคม 2023 เวลา 09:15:28

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rck1