ปิดระบบลงทะเบียนรับยาโควิด-19 ออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปผู้ป่วยสามารถมาใช้บริการที่คลินิกไข้หวัดฯ ได้ตามปกติ
//คลินิกไข้หวัดและโรคทางเดินหายใจ